Video darslar

Turli fanlardan video darsliklar

Ingliz tili darslari
1/10 videolar
1
Ingliz tili 1-dars
Ingliz tili 1-dars
2
Ingliz tili 1-dars (amaliyot)
Ingliz tili 1-dars (amaliyot)
3
Ingliz tili 2-dars
Ingliz tili 2-dars
4
Ingliz tili 2-dars (amaliyot)
Ingliz tili 2-dars (amaliyot)
5
Ingliz tili 3-dars
Ingliz tili 3-dars
6
Ingliz tili 3-dars (amaliyot)
Ingliz tili 3-dars (amaliyot)
7
Ingliz tili 4-dars
Ingliz tili 4-dars
8
Ingliz tili 4-dars (amaliyot)
Ingliz tili 4-dars (amaliyot)
9
Ingliz tili 5-dars
Ingliz tili 5-dars
10
Ingliz tili 5-dars (amaliyot)
Ingliz tili 5-dars (amaliyot)